Monetary Research Center

СИСТЕМЕН РИСК ПРИ ВАЛУТЕН БОРД И В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА
Issued in Monday, December 17, 2018

Паричният съвет в България бе въведен след тежката финансова криза от края на 1996г. и началото на 1997г., с цел стабилизиране на икономическите очаквания и осигуряване на рамка за осъществяване на структурни и институционални реформи за постигане на устойчив икономически растеж. Изминалите над седем години от функционирането му доведоха до постигане на добри макроикономически резултати и приключване на преговорите за членство в ЕС. Процесите на преструктуриране и приватизация могат да се смятат относително за приключени, като една от сферите със сериозно чуждестранно участие е банковата система. Независимо от подобряването на стопанската среда, постигането и запазването на икономическа стабилност е от първостепенно значение за бъдещото развитие. Много важен инструмент за анализ и въздействие се явява познаването на източниците на системен риск в икономиката, възможностите за неговото проявление, чрез специфичния му механизъм на предаване на шоковете, както и мерките за ограничаването му. Процесите на интеграция към международното финансово пространство усложняват анализа и изискват задълбочени познания за съвременното икономическо развитие.

ISBN 978-619-90797-2-0           


(1.91MB)

This paper is available as PDF (1.91MB)

BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 5th Annual Conference Click here