Monetary Research Center

Books

NEW REALITIES IN THE EU AND THE PLACE OF BALKAN COUNTRIES

The fourth annual scientific conference of the Monetary and Economic Research Center (MRC) was held from 11th to 12th of October 2018 at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, Bulgaria.

Main accent on the 4th Annual Conference was the place and importance of the Balkan countries in the European Union. Researchers and professionals from more than 7 countries took part.

The present book consists papers in English and Bulgarian languages.

           ISBN 978-619-90797-5-1                    

ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ
by MIHAYLOVA BORISOVA Gergana | Saturday, May 04, 2019

Преходът от централно-планова към пазарна икономика води до съществени преразпределителни процеси поради необходимостта да се извършат редица реформи, свързани със смяна на собствеността, либерализиране на пазара, структурни промени, създаване на институции, определени пазарни правила и утвърждаването на законодателни норми, за които няма ясно и точно предписание как да се извършат и да се осъществят във времето. Продължителността на преходния период зависи от склонността и готовността на икономическите агенти да променят своето икономическо мислене, свързано с протичащите процеси в икономиката, да се превърнат в пазарни субекти с рационално поведение, максимизиращи полезността от едно или друго свое решение. Процесът на прехода се характеризира с макроикономически дисбаланси и неравновесия, които неизменно водят до преразпределение на богатството в икономиката.

ISBN: 978-619-90797-4-4

 
MONETARY REGIMES. 20 YEARS OF CURRENCY BOARD IN BULGARIA

The third annual scientific conference of the MRC was held from 12th to 13th of October 2017 at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, Bulgaria.

Main accent on the 3rd Annual Conference conference was the monetary regimes with special focus on 20 years of currency board in Bulgaria. Researchers and professionals from more than 9 countries took part.

   The present book consists papers in English and Bulgarian languages 

ISBN 978-619-90797-3-7


Previous 1 2 3 Next 
BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 5th Annual Conference Click here